Ympäristöystävällisyys Postin rahtipalveluiden kulmakivenä

Vaikka Posti onkin saanut viime aikoina osakseen myös negatiivista palautetta, on silti mainittava, että se on myös pyrkinyt kehittämään toimintaansa – etenkin ympäristön näkökulmasta katsottuna. Ympäristöystävällisyys onkin yksi Postin rahtipalveluiden kulmakivistä. Postin on kuljetettava rahti perille säässä kuin säässä samalla ympäristö mahdollisuuksien mukaan huomioiden. Kerromme tässä artikkelissa, millaisin keinoin Posti pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen.

Hiilineutraalius

Postin kuljetuspalvelut ovat täysin hiilineutraaleja. Tällä tarkoitetaan sellaista toimintaa, jonka nettohiilijalanjäljeksi muodostuu nolla. Tällä puolestaan viitataan sellaiseen toimintaan, jonka johdosta ilmakehän hiidioksidipitoisuus eii muutu. Hiilineutraalista yhteiskunnasta puhutaan silloin, kun yhteiskunta ei tuota ilmakehään enempää hiilipäästöjä kuin sen on mahdollista sitoa ilmakehästä. Tavoitteeseen voidaan päästä siirtymällä käyttämään päästötöntä tekniikkaa ja suosimalla päästökompensaatioita.

Posti Green

Posti tarjoaa asiakkailleen ilman lisämaksua Posti Green -palveluita, jotka tarkoittavat hiilineutraaleja palveluita. Posti Green on saatavilla kaikkiin Postin varasto-, rahti-, kuljetus- ja jakelupalveluihin kotimaassa. Näin Posti pyrkii osaltaan vastustamaan ilmastonmuutosta, jonka se näkee globaalina ongelmana. Suurena toimialana Postilla on realistiset mahdollisuudet vaikuttaa omalla panoksellaan ilmaston lämpenemisen hillitsemiseen. Samalla Posti toimii vastuullisena esimerkin antajana muille toimijoille.

Ympäristövastuullisuus on juuri nyt erityisen trendikästä. Käyttämällä Posti Green -palveluita viestit myös muille sidosryhmillesi suhtautuvasi vakavasti ympäristövastuullisuuteen.

Ympäristöohjelma

Edellä mainittu Posti Green kuuluu Postin ympäristöohjelmaan. Vihreä logistiikka luo perustan yrityksen ympäristöjohtamiselle. ISO 14 001 on tässä suhteessa tärkeä ympäristöjohtamiseen liittyvä johtamisstandardi. Myös viranomaisten sekä lainsäädännön vaatimukset ohjaavat Postin toimintaa, samoin YK:n laatimat Global Compact -periaatteet.

Ympäristöohjelman tavoitteena on hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 2020 mennessä 30 prosentilla. Tavoitteisiin pyritään monin keinoin. Kuljettajille järjestetään ajotapakoulutusta ja -seurantaa. Ajoreittejä pyritään optimoimaan ja kuljetuksia yhdistämään. Postin kiinteistöistä pyritään luomaan erityisen energiatehokkaita. Postissa käytetään ainoastaan vihreää sähköä. Alihankintakuljetuksille asetetaan ympäristövaatimuksia. Päästöjä kompensoidaan vapaaehtoisesti ja omia päästövähennyksiä käytetään kannustimina. Posti Green -hiilineutraalit palvelut ovat keskeinen keino tavoitteisiin pyrkimisessä.

Posti on sitoutunut Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen ja myös sen henkilöstö osallistuu ympäristötyöhön. Postin pääkonttori kuuluu WWF:n Green Office -verkostoon; toimistoille tarkoitettuun käytännönläheiseen ympäristöjärjestelmään, jonka avulla on mahdollista vähentää työpaikan ympäristökuormitusta. Samalla saavutetaan säästöjä sekä hidastetaan ilmastonmuutosta. Posti edistää henkilöstönsä ympäristötietoisuutta. ISO 14 001 -johtamisjärjestelmä on otettu osaksi koulutuksia, työntekijöiden perehdytystä ja viestintää.